PN-EN ISO 20846:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 20846:2012 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Metoda fluorescencji w nadfiolecie

Zakres

Opisano metodę oznaczania zawartości siarki w zakresie od 3 mg/kg do 500 mg/kg w benzynie silnikowej zawierającej do 3,7 % (m/m) tlenu (w tym zawierającej etanol do około 10 %) i w olejach napędowych, zawierających do około 10 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Inne produkty oraz produkty o innej zawartości siarki mogą być oznaczane niniejszą metodą, lecz brak jest danych odnośnie precyzji metody dla innych produktów niż paliwa samochodowe oraz dla wyników przekraczających zakres podany w niniejszej normie. Chlorowce zakłócają wyniki oznaczania przy zawartościach większych niż około 3 500 mg/kg

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 20846:2011 - wersja angielska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Metoda fluorescencji w nadfiolecie
Data publikacji 23-11-2011
Data wycofania 29-06-2012
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN ISO 20846:2011 [IDT], ISO 20846:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 20846:2006 - wersja polska
ICS 75.080, 75.160.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 20846:2012 - wersja polska