PN-EN 1591-1+A1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1591-1:2014-04 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Kołnierze i ich połączenia -- Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką -- Część 1: Metoda obliczeniowa

Zakres

Ustalono metodę obliczania połączeń kołnierzy okrągłych, uszczelnianych uszczelką z połączeniem realizowanym za pomocą śrub, która zapewnia poprawność konstrukcyjną złącza pod względem wytrzymałości i szczelności. Do obliczeń przyjęto określony model mechaniczny połączenia. Uwzględniono różne rodzaje elementów tworzących połączenie i obciążenia od ciśnienia czynnika, zewnętrznych sił osiowych i momentów zginających, rozszerzania osiowego kołnierzy, śrub i uszczelki. Nie uwzględniono połączeń, w których zastosowano kołnierze niesymetryczne osiowo oraz między kołnierzami występuje styk metal na metal (z wyłączeniem kołnierzy opierających się na pierścieniu odległościowym)

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1591-1+A1:2009/AC:2010E
View FilePN-EN 1591-1+A1:2009/AC:2011E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1591-1+A1:2009 - wersja angielska
Tytuł Kołnierze i ich połączenia -- Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką -- Część 1: Metoda obliczeniowa
Data publikacji 29-04-2009
Data wycofania 14-04-2014
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 1591-1:2001+A1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1591-1:2007 - wersja polska
ICS 23.040.60
Zastąpiona przez PN-EN 1591-1:2014-04 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1591-1+A1:2009/AC:2010E, PN-EN 1591-1+A1:2009/AC:2011E