PN-EN ISO 3175-3:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3175-3:2018-04 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 3: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem rozpuszczalników węglowodorowych

Zakres

Podano metody czyszczenia chemicznego płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych w rozpuszczalnikach węglowodorowych z zastosowaniem maszyn do czyszczenia chemicznego typu usługowego. Opisano sposób postępowania z wyrobami włókienniczymi normalnymi oraz wrażliwymi

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 3175-3:2005/AC:2012P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 3175-3:2005 - wersja polska
Tytuł Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 3: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem rozpuszczalników węglowodorowych
Data publikacji 04-10-2005
Data wycofania 12-04-2018
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 22, Odzieżownictwa
Wprowadza EN ISO 3175-3:2003 [IDT], ISO 3175-3:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3175-3:2004 - wersja angielska
ICS 59.080.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3175-3:2018-04 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 3175-3:2005/AC:2012P