PN-EN 13445-1:2009 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Podano terminy, definicje i jednostki, które są używane w całej EN 13445. Ponadto podano podstawowe zasady na których jest oparta każda jej część. Norma ma zastosowanie do nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych pracujących przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu 0,5 bar, ale może być również stosowana do zbiorników pracujących przy ciśnieniu niższym, łącznie z podciśnieniem

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13445-1:2009 - wersja niemiecka
Tytuł Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 29-10-2009
Data wycofania 08-12-2014
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 13445-1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13445-1:2006/Ap1:2007 - wersja polska, PN-EN 13445-1:2006/A2:2008 - wersja polska, PN-EN 13445-1:2006 - wersja polska, PN-EN 13445-1:2006/A3:2008 - wersja polska, PN-EN 13445-1:2006/A1:2008 - wersja polska
ICS 23.020.30