PN-EN 12732:2013-10 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12732+A1:2014-09 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych układów rurowych -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wykonywania i badania połączeń spawanych w instalowanych i przebudowywanych lądowych rurociągach stalowych przeznaczonych do przesyłania przetworzonego, nietoksycznego i niekorozyjnego gazu ziemnego określonego w ISO 13686, gdzie:
- elementy rurociągu wykonane są z niestopowej lub niskostopowej stali węglowej;
- rurociąg nie jest zlokalizowany w nieruchomościach komercyjnych i przemysłowych jako integralna część procesu przemysłowego w tych lokalach za wyjątkiem rurociągów i urządzeń dostarczania gazu do tych pomieszczeń;
- rurociąg nie znajduje się w instalacjach domowych zgodnych z EN 1775;
- temperatury projektowania systemu są pomiędzy -40 °C do 120 °C.
Norma ta nie ma zastosowania do spoin produkowanych przed publikacją tej normy.
W niniejszej Normie Europejskiej określono wspólne zasadnicze wymagania dotyczące infrastruktury gazowej.
Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do stosowania w połączeniu z normami krajowymi
i/lub kodeksami postępowania określającymi wyżej wymienione zasadnicze wymagania.
W przypadku konfliktu w kategoriach bardziej restrykcyjnych wymagań w ustawodawstwie krajowym
/regulacjach z wymaganiami niniejszej normy, przepisy krajowe/regulacje mają pierwszeństwo, jak podano w CEN/TR 13737.
UWAGA CEN/TR 13737 zawiera:
- wyjaśnienie odpowiednich przepisów prawa/przepisów obowiązujących w kraju;
- w razie potrzeby, bardziej restrykcyjne wymagania krajowe;
- najnowsze informacje znajdujące się w Krajowym Punkcie Kontaktowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12732:2013-10 - wersja niemiecka
Tytuł Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych układów rurowych -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 17-01-2014
Data wycofania 22-09-2014
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 12732:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12732:2004 - wersja polska
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN 12732+A1:2014-09 - wersja angielska, PN-EN 12732+A1:2014-09 - wersja polska