PN-EN ISO 8501-4:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8501-4:2008 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej w powiązaniu z oczyszczaniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem

Zakres

Ustalono serię stopni przygotowania powierzchni stalowych po usunięciu zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie, rdzy i powłok lakierowych oraz innych obcych substancji strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8501-4:2007 - wersja angielska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej w powiązaniu z oczyszczaniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem
Data publikacji 16-02-2007
Data wycofania 14-02-2008
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 8501-4:2006 [IDT], ISO 8501-4:2006 [IDT]
ICS 25.220.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8501-4:2008 - wersja polska