PN-EN ISO 11666:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11666:2018-04 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Poziomy akceptacji

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono poziomy akceptacji, 2 i 3, dla badań ultradźwiękowych złączy spawanych ze spoinami czołowymi z pełnym przetopem w stalach ferrytycznych, które odpowiadają poziomom jakości B i C według ISO 5817. W niniejszej Normie Międzynarodowej nie opisano poziomu akceptacji odpowiadającego poziomowi jakości D według ISO 5817 ponieważ dla tego poziomu jakości nie są zalecane badania ultradźwiękowe złączy spawanych.
Poziomy akceptacji dotyczą badań, które przeprowadza się według ISO 17640.
Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy badań spoin z pełnym przetopem w stalach ferrytycznych w zakresie grubości od 8 mm do 100 mm. Może dotyczyć również innych rodzajów spoin, innych materiałów i grubości powyżej 100 mm, pod warunkiem że badania zostaną przeprowadzone z odpowiednim uwzględnieniem geometrii i właściwości akustycznych elementu oraz że nastawa czułości badania zostanie dostosowana do poziomów akceptacji według niniejszej Normy Międzynarodowej. Częstotliwość nominalna głowic zawiera się, według niniejszej Normy Międzynarodowej, w zakresie od 2 MHz do 5 MHz, jeżeli zwiększone tłumienie lub podwyższone wymagania względem rozdzielczości nie wymagają zastosowania innych częstotliwości. Zastosowanie niniejszych poziomów akceptacji w badaniach z częstotliwościami leżącymi poza wymienionym zakresem powinno zostać wnikliwie rozważone.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11666:2011 - wersja polska
Tytuł Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Poziomy akceptacji
Data publikacji 12-06-2015
Data wycofania 17-04-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 11666:2010 [IDT], ISO 11666:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1712:2001 - wersja polska, PN-EN 1712:2001/A1:2005 - wersja polska, PN-EN 1712:2001/A2:2005 - wersja polska, PN-EN 1712:2001/Ap1:2003 - wersja polska
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11666:2018-04 - wersja angielska