PN-EN ISO 11666:2011 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11666:2018-04 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe złączy spawanych -- Poziomy akceptacji

Zakres

Określono poziomy akceptacji 2 i 3 dla badań ultradźwiękowych złączy spawanych z pełnym przetopem, w stalach ferrytycznych, co odpowiada poziomom jakości B i C wg PN-EN ISO 5817. Te poziomy akceptacji mają zastosowanie do badań wykonanych zgodnie z PN-EN 1714. Obszar zastosowania stanowią złącza o grubości od 8 do 100 mm. Poziomy akceptacji mogą również być wykorzystane dla innych typów spoin, materiałów i grubości powyżej 100 mm przy założeniu, że badania wykonano z niezbędnym uwzględnieniem geometrii i własności akustycznych elementów, i że dysponuje się wystarczającą czułością, by umożliwić zastosowanie określonych poziomów akceptacji

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11666:2011 - wersja niemiecka
Tytuł Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe złączy spawanych -- Poziomy akceptacji
Data publikacji 11-03-2011
Data wycofania 17-04-2018
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 11666:2010 [IDT], ISO 11666:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1712:2001 - wersja polska, PN-EN 1712:2001/Ap1:2003 - wersja polska, PN-EN 1712:2001/A2:2005 - wersja polska, PN-EN 1712:2001/A1:2005 - wersja polska
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11666:2018-04 - wersja angielska