PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

Zakres

Wyspecyfikowano ogólne wymagania dotyczące kompetencji do przeprowadzania badań i/lub wzorcowań, łącznie z pobieraniem próbek. Norma obejmuje badania i wzorcowania, które są wykonywane przy wykorzystaniu metod znormalizowanych, metod nieznormalizowanych oraz metod, które zostały opracowane w laboratorium. Norma dotyczy wszystkich organizacji przeprowadzających badania i/lub wzorcowania

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - wersja angielska
Tytuł Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
Data publikacji 15-08-2005
Data wycofania 15-12-2005
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17025:2005 [IDT], ISO/IEC 17025:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 17025:2001 - wersja polska, PN-EN ISO/IEC 17025:2001/Ap1:2003 - wersja polska
ICS 03.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - wersja polska