PN-EN ISO/IEC 17025:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

Zakres

Wyspecyfikowano ogólne wymagania dotyczące kompetencji do przeprowadzania badań i/lub wzorcowań, łącznie z pobieraniem próbek. Norma obejmuje badania i wzorcowania, które są wykonywane przy wykorzystaniu metod znormalizowanych, metod nieznormalizowanych oraz metod, które zostały opracowane w laboratorium. Norma dotyczy wszystkich organizacji przeprowadzających badania i/lub wzorcowania

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO/IEC 17025:2001/Ap1:2003P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17025:2001 - wersja polska
Tytuł Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
Data publikacji 19-02-2001
Data wycofania 15-08-2005
Liczba stron 65
Grupa cenowa V
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17025:2000 [IDT], ISO/IEC 17025:1999 [IDT]
Zastępuje PN-EN 45001:1993 - wersja polska
ICS 03.120.20, 19.020
Zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - wersja angielska, PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - wersja niemiecka, PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - wersja francuska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO/IEC 17025:2001/Ap1:2003P