PN-EN 12972:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Badanie, kontrola i oznakowanie cystern ze zbiornikami metalowymi

Zakres

Niniejszy dokument określa badanie, kontrolę i oznakowanie zatwierdzenia typu, kontrolę odbiorczą, okresową i pośrednią oraz nadzwyczajne sprawdzenie zbiorników metalowych (płaszcz i wyposażenie) zbiorników stałych (pojazdów cystern), zbiorników wymiennych, wagonów-cystern, zbiorników przenośnych i kontenerów zbiornikowych do transportu towarów niebezpiecznych. Postanowienia niniejszego dokumentu nie dotyczą pojazdów-baterii i wagonów-baterii zawierających butle, zbiorników rurowych, bębnów ciśnieniowych, wiązki butli oraz wieloelementowych kontenerów do gazu (MEGC), niezależnie od tego, czy elementami tymi są pojemniki czy zbiorniki.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12972:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Badanie, kontrola i oznakowanie cystern ze zbiornikami metalowymi
Data publikacji 04-09-2018
Liczba stron 67
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 12972:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12972:2015-04 - wersja angielska
ICS 23.020.20, 13.300