PN-P-04688:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Metody badań wyrobów włókienniczych -- Filce i włókniny -- Wyznaczanie gęstości pozornej

Zakres

Opisano metodę wyznaczania gęstości pozornej w klimacie normalnym na próbkach aklimatyzowanych. Podano stosowane przyrządy pomiarowe, sposób pobierania i przygotowywania próbek, wykonanie wyznaczania oraz sposób obliczania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-04688:1985 - wersja polska
Tytuł Metody badań wyrobów włókienniczych -- Filce i włókniny -- Wyznaczanie gęstości pozornej
Data publikacji 27-08-1985
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 107, Technicznych Wyrobów Włókienniczych
Zastępuje PN-P-04613:1973 - wersja polska
ICS 59.080.30