PN-EN 13880-3:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 3: Metoda badania określająca penetrację i odprężenie sprężyste (odbojność)

Zakres

Niniejsza Norma Europejska opisuje metodę określania penetracji i sprężystości (odbojności) w uszczelnieniach połączeń stosowanych na gorąco za pomocą standardowego miernika penetracji wyposażonego w kulkę do penetracji

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13880-3:2004 - wersja angielska
Tytuł Zalewy szczelin na gorąco -- Część 3: Metoda badania określająca penetrację i odprężenie sprężyste (odbojność)
Data publikacji 15-08-2004
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13880-3:2003 [IDT]
ICS 93.080.20