PN-EN 14188-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe -- Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco

Zakres

Określono wymagania normalnych i odpornych na paliwo zalew na gorąco do szczelin mających zastosowanie w nawierzchniach drogowych, lotniskowych i innych nawierzchniach betonowych. Specyfikacja odnosi się również do normalnych zalew na gorąco do szczelin, stosowanych do bitumicznych warstw ścieralnych oraz pomiędzy ścieralną warstwą bitumiczną a nawierzchnią betonową

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14188-1:2010 - wersja polska
Tytuł Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe -- Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco
Data publikacji 13-01-2010
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 14188-1:2004 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 14188-1:2005 - wersja angielska
ICS 93.080.20