PN-EN 13880-2:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 2: Metoda badania dla określenia penetracji stożka w temperaturze 25 C

Zakres

Niniejsza norma opisuje metodę określania penetracji stożka w uszczelnieniach połączeń stosowanych na gorąco za pomocą standardowego miernika penetracji wyposażonego w odpowiedni stożek do penetracji. W tej metodzie badania zapisywane są wartości penetracji początkowej oraz stożka zanurzonego w paliwie, zgodnie z wymaganiami PrEN 14188-1

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13880-2:2004 - wersja angielska
Tytuł Zalewy szczelin na gorąco -- Część 2: Metoda badania dla określenia penetracji stożka w temperaturze 25 C
Data publikacji 15-08-2004
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13880-2:2003 [IDT]
ICS 93.080.20