PN-EN 50401:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Norma wyrobu do oceny zgodności urządzeń stacji bazowych z poziomami dopuszczalnymi ekspozycji na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (110 MHz - 100 GHz) przy dopuszczeniu do eksploatacji

Zakres

Niniejsza norma wyrobu jest związana z ekspozycją człowieka na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej w zakresie częstotliwości 110 MHz do 100 GHz emitowane przez urządzenia stacji bazowych.
Celem jest ocena zgodności takich urządzeń z ograniczeniami podstawowymi dla ogółu ludności (bezpośrednio lub pośrednio poprzez zgodność z poziomami odniesienia) oraz wartościami poziomów dopuszczalnych ekspozycji pracowników (bezpośrednio lub pośrednio poprzez zgodność z poziomami wymagającymi podjęcia działań), gdy jest on dopuszczany do eksploatacji w swoim środowisku.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50401:2017-11 - wersja angielska
Tytuł Norma wyrobu do oceny zgodności urządzeń stacji bazowych z poziomami dopuszczalnymi ekspozycji na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (110 MHz - 100 GHz) przy dopuszczeniu do eksploatacji
Data publikacji 24-11-2017
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 50401:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-EN 50401:2008/A1:2012 - wersja angielska, PN-EN 50401:2008 - wersja polska
ICS 17.220.20, 33.070.01