PN-EN IEC 62822-1:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Sprzęt do spajania elektrycznego -- Ocena sprzętu do spawania elektrycznego związana z ograniczeniami ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne (0 Hz do 300 GHz) -- Część 1: Norma grupy wyrobów

Zakres

Niniejsza część IEC 62822, która jest normą grupy wyrobów ma zastosowanie do sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego, spawania łukowego i procesów pokrewnych przeznaczonych do użytku zawodowego przez specjalistów i do wykorzystania przez amatorów (laików).
Zakres częstotliwości 0 Hz do 300 GHz.
Niniejsza norma grupy wyrobów określa metody oceny i kryteria oceny emisji pola elektromagnetycznego (EMF) elektrycznego sprzętu spawalniczego w zakresie krajowych i międzynarodowych wymagań dotyczących narażenia ludzi na EMF.
Niniejsza norma grupy wyrobów nie określa wymagań i metod dla oceny miejsca pracy w zakresie zagrożeń związanych z polami elektromagnetycznymi. Jednak wartości ekspozycji EMF, które wynikają z zastosowania niniejszej normy grupy wyrobów mogą być zastosowane do pomocy w ocenie miejsca pracy.
Inne normy mogą mieć zastosowanie do produktów objętych niniejszą normą. W szczególności norma ta nie może być używana w celu wykazania kompatybilności elektromagnetycznej z innym sprzętem. Nie określa ona żadnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa produktów innych niż te szczególnie związane z narażeniem człowieka na pola elektromagnetyczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62822-1:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt do spajania elektrycznego -- Ocena sprzętu do spawania elektrycznego związana z ograniczeniami ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne (0 Hz do 300 GHz) -- Część 1: Norma grupy wyrobów
Data publikacji 29-11-2018
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN IEC 62822-1:2018 [IDT], IEC 62822-1:2016 [MOD]
Zastępuje PN-EN 50445:2010 - wersja polska
ICS 25.160.30