PN-EN IEC 62822-3:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Sprzęt do spajania elektrycznego -- Ocena sprzętu do spawania elektrycznego związana z ograniczeniami ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne (0 Hz do 300 GHz) -- Część 3: Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego

Zakres

Niniejsza część IEC 62822 ma zastosowanie do sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego i procesów pokrewnych przeznaczonego do użytku zawodowego przez specjalistów i do wykorzystania przez amatorów (laików).
UWAGA 1 Typowe procesy pokrewne to rezystancyjne lutowanie twarde i miękkie lub nagrzewanie rezystancyjne uzyskiwane za pomocą środków porównywalnych do sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego.
Niniejszy dokument określa metody oceny ekspozycji człowieka na pola magnetyczne wytwarzane przez sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego. Obejmuje on nietermiczne skutki biologiczne w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 10 MHz i definiuje znormalizowane scenariusze testowe.
UWAGA 2 Ogólny termin "pole" jest używany w niniejszym dokumencie do określenia "pola magnetycznego".
UWAGA 3 Do oceny narażenia na pola elektryczne i efektów cieplnych mają zastosowanie metody określone w Generic Standard IEC 62311 lub w odpowiednich normach podstawowych.
Niniejszy dokument nie określa metod dla oceny miejsca pracy w zakresie zagrożeń związanych z polami elektromagnetycznymi (EMF). Jednak wartości ekspozycji EMF, które wynikają z zastosowania niniejszej Normy Podstawowej mogą być zastosowane do pomocy w ocenie miejsca pracy.
Inne normy mogą mieć zastosowanie do produktów objętych niniejszym dokumentem. W szczególności dokument ten nie może być używany w celu wykazania kompatybilności elektromagnetycznej z innym sprzętem. Nie określa on żadnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa produktów innych niż te szczególnie związane z narażeniem człowieka na pola elektromagnetyczne.
Niniejszy dokument skupia się na zastosowaniu współczynników sprzęgających do oceny narażenia na EMF.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62822-3:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt do spajania elektrycznego -- Ocena sprzętu do spawania elektrycznego związana z ograniczeniami ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne (0 Hz do 300 GHz) -- Część 3: Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego
Data publikacji 04-05-2018
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN IEC 62822-3:2018 [IDT], IEC 62822-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50505:2008 - wersja angielska
ICS 25.160.30