PN-EN 50505:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62822-3:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Norma podstawowa dla oceny ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne pochodzące od sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego i procesów pokrewnych

Zakres

Określono metody badań poziomu ekspozycji dla pól elektromagnetycznych (w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz) emitowanych przez sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego przeznaczony do użytkowania przemysłowego i amatorskiego. Podano 41 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50505:2008 - wersja angielska
Tytuł Norma podstawowa dla oceny ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne pochodzące od sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego i procesów pokrewnych
Data publikacji 30-09-2008
Data wycofania 04-05-2018
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN 50505:2008 [IDT]
ICS 25.160.30
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62822-3:2018-05 - wersja angielska