PN-EN 50496:2018-04 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Określenie ekspozycji w polach elektromagnetycznych i ocena ryzyka dla pracowników stacji radiodyfuzyjnych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska przedstawia metody oceny zgodności stacji nadawczych z jednym lub wieloma nadajnikami radiodyfuzyjnymi z wymogami dyrektywy 2013/35/UE.
Niniejsza norma obejmuje zakres częstotliwości do 40 GHz.
Użytkownicy niniejszej normy proszeni są o zapoznanie się z ustawodawstwem krajowym w celu określenia krajowych przepisów i wymagań. Przepisy i wymagania krajowe mogą zawierać dodatkowe wymagania, które nie są objęte niniejszą normą.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50496:2018-04 - wersja angielska
Tytuł Określenie ekspozycji w polach elektromagnetycznych i ocena ryzyka dla pracowników stacji radiodyfuzyjnych
Data publikacji 24-04-2018
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 50496:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50496:2009 - wersja angielska
ICS 17.240