PN-EN 60068-2-78:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60068-2-78:2013-11 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Badania środowiskowe -- Część 2-78: Próby -- Próba Cab: Wilgotne gorąco stałe

Zakres

Opisano metodę próby określającą dostosowanie wyrobów, podzespołów lub urządzeń elektrotechnicznych do transportu, składowania i użytkowania w warunkach dużej wilgotności. Próba jest przeznaczona głównie do umożliwienia obserwacji skutków działania na wyrób, w określonym czasie, dużej wilgotności w stałej temperaturze, bez wystąpienia kondensacji. Próba może być stosowana zarówno do wyrobów wydzielających ciepło jak i do wyrobów nie wydzielających ciepła

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60068-2-78:2007 - wersja polska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 2-78: Próby -- Próba Cab: Wilgotne gorąco stałe
Data publikacji 23-04-2007
Data wycofania 27-11-2013
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-2-78:2001 [IDT], IEC 60068-2-78:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60068-2-78:2002 - wersja angielska
ICS 19.040
Zastąpiona przez PN-EN 60068-2-78:2013-11 - wersja angielska