PN-EN 60068-2-78:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60068-2-78:2007 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Badania środowiskowe -- Część 2-78: Próby -- Próba Cab: Wilgotne gorąco stałe

Zakres

Podano metodę badania mającą na celu określenie zdolności wyrobów elektrotechnicznych, podzespołów oraz urządzeń do transportu, składowania i pracy w warunkach wysokiej wilgotności względnej. Podstawoym celem próby jest ukazanie skutków działania na wyrób wysokiej wilgotności, w stałej temperaturze, bez kondensacji, w określonym czasie. Niniejsza próba podaje stopnie ostrości narażania dotyczące wysokości: temperatury i wilgotności oraz czasu trwania narażania. Niniejsza próba może być stosowana zarówno do wyrobów wydzielających ciepło jak i do wyrobów nie wydzielających ciepła. Próbę można stosować do badania małych urządzeń i pozespołów jak również do badania dużych urządzeń połączonych z urządzeniami znajdującymi się poza komorą klimatyczną

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60068-2-78:2002 - wersja angielska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 2-78: Próby -- Próba Cab: Wilgotne gorąco stałe
Data publikacji 15-12-2002
Data wycofania 23-04-2007
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-2-78:2001 [IDT], IEC 60068-2-78:2001 [IDT]
ICS 19.040
Zastąpiona przez PN-EN 60068-2-78:2007 - wersja polska