PN-EN 16307-5:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Wózki jezdniowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 5: Wymagania dodatkowe dotyczące wózków jezdniowych ręcznych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska zawiera wymagania dla rodzajów wózków jezdniowych, wyszczególnionych w zakresie EN ISO 3691-5. Niniejsza Norma Europejska przeznaczona jest do stosowania w powiązaniu z EN ISO 3691-5. Wymagania niniejsze stanowią uzupełnienie do podanych w normie EN ISO 3691-5 łącznie z dodaniem następujących zagrożeń: - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC); - Praca w atmosferach potencjalnie wybuchowych. Niniejsza Norma Europejska częściowo zastępuje następujące wymagania normy EN ISO 3691-5: - Wymagania elektryczne. Niniejsza Norma Europejska określa wymagania uzupełniające do EN ISO 3691-5: - Ochrona przed zgnieceniem, ścinaniem i pochwyceniem; - Informacje dotyczące użytkowania (instrukcja obsługi i oznakowanie). Załącznik A (informacyjny) zawiera wykaz znaczących zagrożeń objętych niniejszą normą

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16307-5:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Wózki jezdniowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 5: Wymagania dodatkowe dotyczące wózków jezdniowych ręcznych
Data publikacji 26-07-2013
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN 16307-5:2013 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
ICS 53.060