PN-EN 614-2+A1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Ergonomiczne zasady projektowania -- Część 2: Interakcje między projektowaniem maszyn a zadaniami roboczymi

Zakres

Ustalono zasady i metody ergonomiczne, stosowane podczas projektowania maszyn i zadań roboczych. Podano cechy prawidłowo zaprojektowanych zadań roboczych operatora oraz metodykę projektowania zadań roboczych w odniesieniu do projektowania maszyn. W załącznikach podano wskazówki dotyczące projektowania pracy z odniesieniem do projektowania maszyny oraz przykład projektowania wiertarki. W Załączniku ZA podano powiązania projektu z Dyrektywą UE 98/37/EC, zmienioną przez 98/79/EC. W Załączniku ZB podano powiązania normy z Dyrektywą UE 2006/42/EC

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 614-2+A1:2010 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Ergonomiczne zasady projektowania -- Część 2: Interakcje między projektowaniem maszyn a zadaniami roboczymi
Data publikacji 27-10-2010
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN 614-2:2000+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 614-2+A1:2009 - wersja angielska
ICS 13.110, 13.180