PN-EN 12094-8:2010 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 8: Wymagania i metody badań łączników

Zakres

Określono wymagania i metody badań łączników elastycznych i sztywnych stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2, na gaz obojętny lub na halokarbon (chlorowcopochodne węglowodorów). Ustalono 14 terminów i podano ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12094-8:2010 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 8: Wymagania i metody badań łączników
Data publikacji 08-10-2010
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12094-8:2006 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12094-8:2006 - wersja angielska
ICS 13.220.20