PN-EN 13391:2005 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Badania mechaniczne dotyczące systemów sprężania w kablobetonie

Zakres

Podano procedury badania zakotwień i łączników dla systemów sprężania w kablobetonie. Normę tę stosuje się łącznie z odpowiadającymi normami europejskimi ENV 1992-1-1 oraz ENV 1992-2 i innymi dotyczącymi betonowych konstrukcji sprężonych. Wyniki badań powinny być używane w trakcie ubiegania się o aprobatę techniczną danego systemu sprężania. Dla cięgien bezprzyczepnościowych konieczne są dodatkowe badania i wymagania, które nie są objęte zakresem niniejszej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13391:2005 - wersja polska
Tytuł Badania mechaniczne dotyczące systemów sprężania w kablobetonie
Data publikacji 05-09-2005
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
Wprowadza EN 13391:2004 [IDT]
ICS 91.080.40