PN-EN 12094-12:2007 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 12: Wymagania i metody badań pneumatycznych urządzeń alarmowych

Zakres

Wyszczególniono wymagania i metody badań dotyczących akustycznych urządzeń alarmowych montowanych na powierzchni, zasilanych pneumatycznie (pneumatyczne urządzenia alarmowe), stosowanych do ostrzegania osób znajdujących się w strefach wypełnienia urządzeń gaśniczych na CO2, gaz obojętny lub gazowy węglowodór chlorowcowany

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12094-12:2007 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 12: Wymagania i metody badań pneumatycznych urządzeń alarmowych
Data publikacji 04-01-2007
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12094-12:2003 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12094-12:2004 - wersja angielska
ICS 13.220.10