PN-EN 12697-37:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 37: Badanie przyczepności lepiszcza do kruszywa łamanego metodą gorącego piasku dla asfaltów walcowanych na gorąco (HRA)

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodę badania gorącym piaskiem określającą stan lepiszcza na kruszywie łamanym do stosowania z nawierzchnią z asfaltu walcowanego na gorąco (HRA)

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12697-37:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 37: Badanie przyczepności lepiszcza do kruszywa łamanego metodą gorącego piasku dla asfaltów walcowanych na gorąco (HRA)
Data publikacji 30-09-2022
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-37:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-37:2004 - wersja angielska
ICS 93.080.20