PN-EN 13286-45:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 45: Metoda badania mająca na celu określenie okresu urabialności

Zakres

Celem niniejszego dokumentu jest zdefiniowanie próby mającej na celu określenie okresu urabialności mieszanin wiązanych lepiszczem hydraulicznym (HBBM). Próba wykonywana jest jedną z dwóch określonych metod: opóźnionego ubijania lub oddziaływania-propagacji dźwięku

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13286-45:2004 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 45: Metoda badania mająca na celu określenie okresu urabialności
Data publikacji 15-08-2004
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13286-45:2003 [IDT]
ICS 93.080.20