PN-EN 12697-37:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12697-37:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 37: Określanie przyczepności lepiszcza do kruszywa łamanego metodą gorącego piasku dla asfaltów walcowanych na gorąco

Zakres

Niniejsza norma opisuje próbę gorącego piasku przeznaczoną do określania stanu lepiszcza na kruszywie łamanym, przeznaczonym do zastosowania na warstwy ścieralne nawierzchni asfaltowych walcowanych na gorąco

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12697-37:2004 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 37: Określanie przyczepności lepiszcza do kruszywa łamanego metodą gorącego piasku dla asfaltów walcowanych na gorąco
Data publikacji 15-08-2004
Data wycofania 30-09-2022
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-37:2003 [IDT]
ICS 93.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 12697-37:2022-09 - wersja angielska