PN-EN 12101-2:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła

Zakres

Niniejsza Norma Europejska stosuje się do urządzeń do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła (NSHEV) działających jako części systemów grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła (NSHEVS) udostępnianych na rynku. Niniejsza norma określa wymagania i podaje metody badań urządzeń do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła, które są przewidziane do zainstalowania w systemach grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła w budynkach.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12101-2:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła
Data publikacji 15-05-2017
Liczba stron 90
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 12101-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12101-2:2005 - wersja polska
ICS 13.220.20, 23.120