PN-EN 12094-4:2007 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 4: Wymagania i metody badań zespołów zaworu zbiornika i ich urządzeń wyzwalających

Zakres

Wymieniono wymagania i opisano metody badań zespołów zaworu zbiornika stałych urządzeń gaśniczych na CO2 - wysokociśnieniowych, na gaz obojętny lub na węglowodory chlorowcowane, które zawierają zawór, urządzenie wyzwalajace i jeżeli jest stosowana - rurkę syfonową. Wymieniono wymagania i opisano metody badań właściwości podzespołów przeznaczonych tylko do zastosowania w urządzeniach gaśniczych

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12094-4:2007 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 4: Wymagania i metody badań zespołów zaworu zbiornika i ich urządzeń wyzwalających
Data publikacji 29-03-2007
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12094-4:2004 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12094-4:2005 - wersja angielska
ICS 13.220.10