PKN-CEN/TS 1187:2014-03 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

Zakres

W niniejszej specyfikacji technicznej podano cztery metody określania się dachów poddanych działaniu ognia zewnętrznego. Metody określają zachowanie dachów badanych w następujących warunkach:
a) badanie 1 – z płonącymi żagwiami,
b) badanie 2 – z płonącymi żagwiami i wiatrem,
c) badanie 3 – z płonącymi żagwiami, wiatrem i dodatkowo promieniowaniem cieplnym,
d) badanie 4 – dwuetapowa metoda, łącząca badanie z płonącymi żagwiami, wiatrem i dodatkowo z promieniowaniem cieplnym.
Badania określają rozprzestrzenianie ognia po zewnętrznej powierzchni dachu, rozprzestrzeniania ognia wewnątrz dachu (badania 1, 2 i 3), penetrację ognia (badania 1, 3 i 4) i występowanie płonących kropli lub odpadów stałych ze spodu dachu lub z powierzchni eksponowanej (badania 1, 3 i 4).
Badania 2 i 3 nie stosuje się do dachów geometrycznie nieregularnych lub do dachów z montowanymi urządzeniami takimi jak na przykład wywietrzniki i świetliki dachowe.
UWAGA Czterech badań wymienionych wyżej nie łączy porządek ważności. Każde badanie jest samodzielne; nie jest możliwe zastąpienie jednego badania innym lub zamiana

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 1187:2014-03 - wersja angielska
Tytuł Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy
Data publikacji 17-03-2014
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza CEN/TS 1187:2012 [IDT]
ICS 13.220.50, 91.060.20