PN-C-81100:1998 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Zestaw farb pęczniejących ogniochronnych

Zakres

Podano podział farb na cztery rodzaje. Podano wymagania dotyczące właściwości fizykomechanicznych i odpornościowych. Określono sposób pobierania próbek. Podano opis badań. Ustalono sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-81100:1998 - wersja polska
Tytuł Zestaw farb pęczniejących ogniochronnych
Data publikacji 07-01-1998
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 13.220.20, 87.040