PN-EN 12094-5:2010 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających

Zakres

Określono wymagania i metody badań zaworów kierunkowych oraz ich urządzeń wyzwalających stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2, na gaz obojętny lub na halokarbon (chlorowcopochodne węglowodorów). Ustalono 14 terminów i podano ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12094-5:2010 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających
Data publikacji 08-10-2010
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12094-5:2006 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12094-5:2006 - wersja angielska
ICS 13.220.20