PKN-CEN/TS 16459:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Oddziaływanie ognia zewnętrznego na dachy i pokrycia dachowe -- Rozszerzone zastosowanie wyników badań według CEN/TS 1187

Zakres

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi przewodnik do określania rozszerzonego zakresu stosowania wyników badań wg CEN/TS 1187, badanie od 1 do 4, zawartych w raportach z badań i z uwzględnieniem innych odpowiednich informacji, w celu określania i klasyfikacji właściwości przekryć dachów lub pokryć dachowych. Niniejsza Specyfikacja Techniczna dostarcza metodologię do uwzględniania wpływu na klasyfikację wg EN 13501-5 zmian jednego lub kilku parametrów dotyczących składnika układu przekrycia dachowego lub zmian parametrów rzeczywistego stosowania przekrycia dachowego lub pokrycia dachowego.
W Załącznikach A, B, C, i D podano przewodniki mające odniesienie odpowiednio do badań od 1 do 4 wg CEN/TS 1187.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 16459:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Oddziaływanie ognia zewnętrznego na dachy i pokrycia dachowe -- Rozszerzone zastosowanie wyników badań według CEN/TS 1187
Data publikacji 06-06-2014
Liczba stron 98
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza CEN/TS 16459:2013 [IDT]
ICS 13.220.50, 91.060.20