PN-EN 12094-7:2002 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2

Zakres

Określono wymagania oraz opisano metody badań dotyczące dysz wprowadzających środek gaśniczy w strefę chronioną przez CO2. Ustalono 14 terminów i podano ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12094-7:2002 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2
Data publikacji 27-12-2002
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12094-7:2000 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 13.220.10, 13.220.20
Elementy dodatkowe PN-EN 12094-7:2002/A1:2005E, PN-EN 12094-7:2002/A1:2006P