PN-C-01200-14:2000 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie zdolności substancji stałych, w postaci sproszkowanej lub granulowanej, do samonagrzewania aż do samozapalenia

Zakres

Opisano metodę oznaczania zdolności substancji stałych, w postaci sproszkowanej lub granulowanej, do samonagrzewania aż do samozapalenia. Podano sposób wykonywania badań klasyfikacyjnych w celu wytypowania substancji szczególnie niebezpiecznych w transporcie, produkcji i magazynowaniu

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-01200-14:2000 - wersja polska
Tytuł Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie zdolności substancji stałych, w postaci sproszkowanej lub granulowanej, do samonagrzewania aż do samozapalenia
Data publikacji 11-01-2000
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
ICS 13.220.40