PN-EN 12094-7:2002/A1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2

Zakres

Zmieniono zakres normy, podrozdziały 4.6, 5.4, 5.5 oraz Załącznik ZA

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12094-7:2002/A1:2006 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2
Data publikacji 28-12-2006
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12094-7:2000/A1:2005 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 13.220.10, 13.220.20