PN-EN 12065:2009 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego -- Badania koncentratów piany przeznaczonych do wytwarzania piany o średniej i wysokiej rozszerzalności oraz proszków gaśniczych stosowanych przy pożarach skroplonego gazu ziemnego

Zakres

Określono badania, które są przeprowadzane w celu oceny przydatności koncentratów piany i proszków gaśniczych stosowanych przy pożarach ciekłego gazu ziemnego

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12065:2009 - wersja polska
Tytuł Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego -- Badania koncentratów piany przeznaczonych do wytwarzania piany o średniej i wysokiej rozszerzalności oraz proszków gaśniczych stosowanych przy pożarach skroplonego gazu ziemnego
Data publikacji 07-08-2009
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 12065:1997 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12065:2002 - wersja angielska
ICS 13.220.10, 75.180.01