Wyniki wyszukiwania dla 'pH gleby'

Produkty 101 do 150 z 244

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-ISO 11265:1997 - wersja polska

  PN-ISO 11265:1997 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej

  Wprowadza: ISO 11265:1994 [IDT], ISO 11265:1994/Cor 1:1996 [IDT]

 2. PN-ISO 11264:2010 - wersja polska

  PN-ISO 11264:2010 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie herbicydów -- Metoda HPLC z wykrywaniem za pomocą UV

  Wprowadza: ISO 11264:2005 [IDT]

 3. PN-ISO 11263:2002 - wersja polska

  PN-ISO 11263:2002 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie fosforu -- Spektrometryczne oznaczanie fosforu rozpuszczalnego w roztworze wodorowęglanu sodu

  Wprowadza: ISO 11263:1994 [IDT]

 4. PN-ISO 11262:2008 - wersja polska

  PN-ISO 11262:2008 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości cyjanków

  Wprowadza: ISO 11262:2003 [IDT]

 5. PN-ISO 11261:2002 - wersja polska

  PN-ISO 11261:2002 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie azotu ogólnego -- Zmodyfikowana metoda Kjeldahla

  Wprowadza: ISO 11261:1995 [IDT]

 6. PN-ISO 11260:1999 - wersja polska

  PN-ISO 11260:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11260:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie efektywnej pojemności wymiennej kationowej i stopnia wysycenia zasadami z zastosowaniem roztworu chlorku baru

  Wprowadza: ISO 11260:1994 [IDT], ISO 11260:1994/Cor 1:1996 [IDT]

 7. PN-ISO 11259:2001 - wersja polska

  PN-ISO 11259:2001 - wersja polska
  Norma wycofana

  Jakość gleby -- Uproszczony opis gleby

  Wprowadza: ISO 11259:1998 [IDT]

 8. PN-ISO 11074-4:2005 - wersja polska

  PN-ISO 11074-4:2005 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11074:2015-10 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Terminologia -- Część 4: Terminy i definicje związane z rekultywacją gleb i terenów

  Wprowadza: ISO 11074-4:1999 [IDT]

 9. PN-ISO 11074-2:2001 - wersja polska

  PN-ISO 11074-2:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11074:2015-10 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Terminologia -- Część 2: Terminy i definicje związane z pobieraniem próbek

  Wprowadza: ISO 11074-2:1998 [IDT]

 10. PN-ISO 11074-1:2001 - wersja polska

  PN-ISO 11074-1:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11074:2015-10 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Terminologia -- Część 1: Terminy i definicje związane z ochroną i zanieczyszczeniem gleby

  Wprowadza: ISO 11074-1:1996 [IDT]

 11. PN-ISO 11048:2002 - wersja polska

  PN-ISO 11048:2002 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie siarczanów(VI) rozpuszczalnych w wodzie i rozpuszczalnych w kwasie

  Wprowadza: ISO 11048:1995 [IDT]

 12. PN-ISO 11047:2001 - wersja polska

  PN-ISO 11047:2001 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, ołowiu, manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby wodą królewską -- Metody płomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

  Wprowadza: ISO 11047:1998 [IDT]

 13. PN-ISO 10694:2002 - wersja polska

  PN-ISO 10694:2002 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości węgla organicznego i całkowitej zawartości węgla po suchym spalaniu (analiza elementarna)

  Wprowadza: ISO 10694:1995 [IDT]

 14. PN-ISO 10693:2002 - wersja polska

  PN-ISO 10693:2002 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10693:2014-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości węglanów -- Metoda objętościowa

  Wprowadza: ISO 10693:1995 [IDT]

 15. PN-ISO 10573:2001 - wersja polska

  PN-ISO 10573:2001 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości wody w strefie nienasyconej -- Metoda z wgłębną sondą neutronową

  Wprowadza: ISO 10573:1995 [IDT]

 16. PN-ISO 10390:1997 - wersja polska

  PN-ISO 10390:1997 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie pH

  Wprowadza: ISO 10390:1994 [EQV]

 17. PN-ISO 10382:2007 - wersja polska

  PN-ISO 10382:2007 - wersja polska

  Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości pestycydów chloroorganicznych i polichlorowanych bifenyli -- Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów

  Wprowadza: ISO 10382:2002 [IDT]

 18. PN-ISO 10381-7:2010 - wersja polska

  PN-ISO 10381-7:2010 - wersja polska

  Jakość gleby -- Pobieranie próbek -- Część 7: Zasady pobierania próbek powietrza glebowego i gazów

  Wprowadza: ISO 10381-7:2005 [IDT]

 19. PN-ISO 10381-6:1998 - wersja polska

  PN-ISO 10381-6:1998 - wersja polska

  Jakość gleby -- Pobieranie próbek -- Zasady dotyczące pobierania, postępowania z próbkami i przechowywania próbek gleby przeznaczonych do badania tlenowych (aerobowych) procesów mikrobiologicznych w warunkach laboratoryjnych

  Wprowadza: ISO 10381-6:1993 [IDT]

 20. PN-ISO 10381-5:2009 - wersja polska

  PN-ISO 10381-5:2009 - wersja polska

  Jakość gleby -- Pobieranie próbek -- Część 5: Zasady postępowania podczas badań terenów miejskich oraz przemysłowych pod kątem zanieczyszczenia gleby

  Wprowadza: ISO 10381-5:2005 [IDT]

 21. PN-ISO 10381-4:2007 - wersja polska

  PN-ISO 10381-4:2007 - wersja polska

  Jakość gleby -- Pobieranie próbek -- Część 4: Zasady dotyczące postępowania podczas badań terenów naturalnych, zbliżonych do naturalnych oraz uprawnych

  Wprowadza: ISO 10381-4:2003 [IDT]

 22. PN-ISO 10381-3:2007 - wersja polska

  PN-ISO 10381-3:2007 - wersja polska

  Jakość gleby -- Pobieranie próbek -- Część 3: Zasady dotyczące bezpieczeństwa

  Wprowadza: ISO 10381-3:2001 [IDT]

 23. PN-ISO 10381-2:2007 - wersja polska

  PN-ISO 10381-2:2007 - wersja polska

  Jakość gleby -- Pobieranie próbek -- Część 2: Zasady dotyczące technik pobierania

  Wprowadza: ISO 10381-2:2002 [IDT]

 24. PN-ISO 10381-1:2008 - wersja polska

  PN-ISO 10381-1:2008 - wersja polska

  Jakość gleby -- Pobieranie próbek -- Część 1: Zasady opracowywania programów pobierania próbek

  Wprowadza: ISO 10381-1:2002 [IDT]

 25. PN-H-04625:1957 - wersja polska

  PN-H-04625:1957 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-04625:1976 - wersja polska

  Badania korozji metali -- Próba odporności na działanie gleby przy nieobecności prądów błądzących

 26. PN-EN ISO 29200:2020-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 29200:2020-11 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Ocena genotoksycznego wpływu na rośliny wyższe -- Test mikrojądrowy z zastosowaniem Vicia faba

  Wprowadza: EN ISO 29200:2020 [IDT], ISO 29200:2013 [IDT]

 27. PN-EN ISO 28258:2014-02 - wersja angielska

  PN-EN ISO 28258:2014-02 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Wymiana cyfrowych danych dotyczących gleby

  Wprowadza: EN ISO 28258:2013 [IDT], ISO 28258:2013 [IDT]

 28. PN-EN ISO 28258:2014-02/A1:2020-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 28258:2014-02/A1:2020-01 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Wymiana cyfrowych danych dotyczących gleby

  Wprowadza: EN ISO 28258:2013/A1:2019 [IDT], ISO 28258:2013/Amd 1:2019 [IDT]

 29. PN-EN ISO 25177:2020-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 25177:2020-01 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Opis gleby terenu

  Wprowadza: EN ISO 25177:2019 [IDT], ISO 25177:2019 [IDT]

 30. PN-EN ISO 25177:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 25177:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 25177:2020-01 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Opis gleby terenu

  Wprowadza: EN ISO 25177:2011 [IDT], ISO 25177:2008 [IDT]

 31. PN-EN ISO 24032:2022-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 24032:2022-06 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Umieszczanie ślimaków in situ, w zamkniętych pojemnikach z dostępem do środowiska, w celu oceny bioakumulacji zanieczyszczeń/skażeń

  Wprowadza: EN ISO 24032:2021 [IDT], ISO 24032:2021 [IDT]

 32. PN-EN ISO 23753-2:2019-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23753-2:2019-04 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenaz w glebie -- Część 2: Metoda z zastosowaniem chlorku 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT)

  Wprowadza: EN ISO 23753-2:2019 [IDT], ISO 23753-2:2019 [IDT]

 33. PN-EN ISO 23753-2:2019-04/A1:2021-05 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23753-2:2019-04/A1:2021-05 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenaz w glebie -- Część 2: Metoda z zastosowaniem chlorku 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT)

  Wprowadza: EN ISO 23753-2:2019/A1:2020 [IDT], ISO 23753-2:2019/Amd 1:2020 [IDT]

 34. PN-EN ISO 23753-2:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23753-2:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23753-2:2019-04 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenazy w glebie -- Część 2: Metoda z zastosowaniem chlorku 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT)

  Wprowadza: EN ISO 23753-2:2011 [IDT], ISO 23753-2:2005 [IDT]

 35. PN-EN ISO 23753-1:2019-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23753-1:2019-04 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenaz w glebie -- Część 1: Metoda z zastosowaniem chlorku 2,3,5-trifenylotetrazolu (TTC)

  Wprowadza: EN ISO 23753-1:2019 [IDT], ISO 23753-1:2019 [IDT]

 36. PN-EN ISO 23753-1:2019-04/A1:2021-05 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23753-1:2019-04/A1:2021-05 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenaz w glebie -- Część 1: Metoda z zastosowaniem chlorku 2,3,5-trifenylotetrazolu (TTC)

  Wprowadza: EN ISO 23753-1:2019/A1:2020 [IDT], ISO 23753-1:2019/Amd 1:2020 [IDT]

 37. PN-EN ISO 23753-1:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23753-1:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23753-1:2019-04 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenazy w glebie -- Część 1: Metoda z zastosowaniem chlorku 2,3,5-trójfenylotetrazolu (TTC)

  Wprowadza: EN ISO 23753-1:2011 [IDT], ISO 23753-1:2005 [IDT]

 38. PN-EN ISO 23611-6:2013-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23611-6:2013-10 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 6: Zasady opracowywania programów pobierania próbek z bezkręgowcami glebowymi

  Wprowadza: EN ISO 23611-6:2013 [IDT], ISO 23611-6:2012 [IDT]

 39. PN-EN ISO 23611-5:2013-07 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23611-5:2013-07 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 5: Pobieranie próbek oraz wypłaszanie glebowych makrostawonogów

  Wprowadza: EN ISO 23611-5:2013 [IDT], ISO 23611-5:2011 [IDT]

 40. PN-EN ISO 23611-4:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23611-4:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 4: Pobieranie próbek, wypłaszanie oraz identyfikacja nicieni glebowych

  Wprowadza: EN ISO 23611-4:2011 [IDT], ISO 23611-4:2007 [IDT]

 41. PN-EN ISO 23611-3:2020-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23611-3:2020-01 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 3: Pobieranie próbek oraz wypłaszanie wazonkowców z gleby

  Wprowadza: EN ISO 23611-3:2019 [IDT], ISO 23611-3:2019 [IDT]

 42. PN-EN ISO 23611-3:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23611-3:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23611-3:2020-01 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 3: Pobieranie próbek oraz wypłaszanie wazonkowców z gleby

  Wprowadza: EN ISO 23611-3:2011 [IDT], ISO 23611-3:2007 [IDT]

 43. PN-EN ISO 23611-2:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23611-2:2011 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 2: Pobieranie próbek i wypłaszanie mikrostawonogów (Collembola i Acarina)

  Wprowadza: EN ISO 23611-2:2011 [IDT], ISO 23611-2:2006 [IDT]

 44. PN-EN ISO 23611-1:2018-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23611-1:2018-10 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 1: Wybieranie ręczne oraz wypłaszanie dżdżownic

  Wprowadza: EN ISO 23611-1:2018 [IDT], ISO 23611-1:2018 [IDT]

 45. PN-EN ISO 23611-1:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23611-1:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23611-1:2018-10 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 1: Wybieranie ręczne oraz wypłaszanie dżdżownic z zastosowaniem formaliny

  Wprowadza: EN ISO 23611-1:2011 [IDT], ISO 23611-1:2006 [IDT]

 46. PN-EN ISO 23470:2019-03 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23470:2019-03 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie efektywnej pojemności wymiennej kationowej (CEC) oraz kationów wymiennych z zastosowaniem roztworu chlorku heksaaminokobaltu(III)

  Wprowadza: EN ISO 23470:2018 [IDT], ISO 23470:2018 [IDT]

 47. PN-EN ISO 23470:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23470:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23470:2019-03 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie efektywnej pojemności wymiennej kationowej (CEC) oraz kationów wymiennych z zastosowaniem roztworu chlorku heksaaminokobaltu(III)

  Wprowadza: EN ISO 23470:2011 [IDT], ISO 23470:2007 [IDT]

 48. PN-EN ISO 23266:2021-09 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23266:2021-09 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Badanie hamowania rozmnażania mechowców (Oppia nitens) wystawionych na działanie zanieczyszczeń/skażeń w glebie

  Wprowadza: EN ISO 23266:2021 [IDT], ISO 23226:2020 [IDT]

 49. PN-EN ISO 23161:2019-03 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23161:2019-03 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie wybranych związków cynoorganicznych -- Metoda chromatografii gazowej

  Wprowadza: EN ISO 23161:2018 [IDT], ISO 23161:2018 [IDT]

 50. PN-EN ISO 23161:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23161:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23161:2019-03 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Oznaczanie wybranych związków cynoorganicznych -- Metoda chromatografii gazowej

  Wprowadza: EN ISO 23161:2011 [IDT], ISO 23161:2009 [IDT]

Produkty 101 do 150 z 244

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Ustaw kierunek rosnący