PN-EN ISO 25177:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Jakość gleby -- Opis gleby terenu

Zakres

W niniejszym dokumencie podano zasady opisu gleby w terenie i w powiązaniu z jej środowiskiem. Stosuje się go dla terenów naturalnych, zbliżonych do naturalnych, miejskich oraz przemysłowych. Obserwacje i badania gleby można wykonać jako projekt w odniesieniu do określonego terenu, w odniesieniu do określonego poletka, w odniesieniu do określonej warstwy gleby lub poziomu gleby oraz w odniesieniu do określonych części składowych gleby. Podano w nim również zasady gleby jak opisać warstwy materiału antropogenicznego (sztucznie wytworzonego) lub warstwy, które nie zostały zmodyfikowane w procesach glebotwórczych w ścisłym znaczeniu oraz jak opisać materiał gruboziarnisty pochodzenia naturalnego lub sztucznie wytworzony. Niniejszy dokument można stosować w połączeniu z innymi publikacjami, w których podano zasady lub wymagania dotyczące określonych aspektów obserwacji i badania gleby. UWAGA 1 Może nie być możliwe albo niezbędne zapisywanie danych dla wszystkich działów wymienionych w Rozdziałach od 4 do 11. UWAGA 2 Ogólne zasady przedstawiania informacji uzyskanych podczas badania gleby podano w ISO 15903. UWAGA 3 Dla niniejszych zasad zakłada się, że pobieranie próbek będzie przeprowadzone się zgodnie z serią ISO 18400.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 25177:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Opis gleby terenu
Data publikacji 27-01-2020
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 192, Ogólnych i Fizyki Gleby
Wprowadza EN ISO 25177:2019 [IDT], ISO 25177:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 25177:2011 - wersja angielska
ICS 13.080.01