PN-EN ISO 23611-1:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 1: Wybieranie ręczne oraz wypłaszanie dżdżownic

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę pobierania próbek dżdżownic oraz postępowania z dżdżownicami z gleb w terenie, w celu wykorzystania tych zwierząt jako biowskaźników (np. do oceny jakości gleby jako środowiska życia organizmów).
Niniejszy dokument stosuje się w przypadku wszystkich biotopów lądowych, w których występują dżdżownice. Program pobierania próbek dla szerokiego zakresu badań terenowych podano w ISO 18400-101, a zasady oznaczania wpływu zanieczyszczeń na dżdżownice w warunkach polowych podano w ISO 11268-3. Niniejsze szczegóły mogą się zmieniać zależnie od wymagań krajowych oraz uwarunkowań klimatycznych/lokalnych dla danego terenu, z którego będą pobierane próbki (patrz również Załącznik C).
Niniejszego dokumentu nie stosuje się w przypadku gleb nie w pełni wykształconych oraz jego stosowanie może być trudne w ekstremalnych warunkach klimatycznych lub terenowych (np. w wysokich górach). Metody dla niektórych innych grup organizmów glebowych, takich jak skoczogonki, opisano w innych częściach ISO 23611.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 23611-1:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 1: Wybieranie ręczne oraz wypłaszanie dżdżownic
Data publikacji 03-10-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 23611-1:2018 [IDT], ISO 23611-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 23611-1:2011 - wersja angielska
ICS 13.080.05, 13.080.30