PN-ISO 10693:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10693:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości węglanów -- Metoda objętościowa

Zakres

Podano metodę, którą można stosować do badania wszystkich powietrznie suchych próbek gleby. Polega na rozłożeniu węglanów obecnych w glebie kwasem chlorowodorowym i pomiarze objętości wydzielonego dwutlenku węgla aparatem Scheiblera. Objętość wydzielonego dwutlenku węgla porównuje się z objętością CO2 wydzielonego z czystego węglanu wapnia. Zawartość węglanów wyraża się w przeliczeniu na węglan wapnia (CaCO3) lub inny rodzaj węglanu dominujący w składzie badanej próbki. Podano odczynniki i aparaturę, sposób wykonania oznaczania oraz obliczania wyników, a także dopuszczalne różnice między wynikami oznaczań. W załączniku A podano wyniki międzynarodowego badania oznaczania węglanów w glebach, a w załączniku B przedstawiono bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 10693:2002 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości węglanów -- Metoda objętościowa
Data publikacji 21-03-2002
Data wycofania 05-06-2014
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza ISO 10693:1995 [IDT]
ICS 13.080.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10693:2014-06 - wersja angielska