PN-EN ISO 23611-6:2013-10 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 6: Zasady opracowywania programów pobierania próbek z bezkręgowcami glebowymi

Zakres

W niniejszej normie podano zasady opracowywania badań terenowych z zastosowaniem bezkręgowców glebowych (np. monitorowania jakości gleby jako środowiska bytowania organizmów żywych). Szczegółowe informacje dotyczące pobierania próbek najbardziej znaczących z tych organizmów podano w innych częściach niniejszej Normy Międzynarodowej (od ISO 23611-1 do ISO 23611-5). Niniejszą Normę Międzynarodową stosuje się dla wszystkich lądowych biotopów glebowych, w których występują bezkręgowce glebowe. Podstawowe informacje opracowywania badań terenowych przedstawiono już w ogólnych zarysach w ISO 23611-1. Informacje te mogą się zmieniać w zależności od wymagań krajowych lub warunków klimatycznych/regionalnych na terenie, z którego będą pobierane próbki. UWAGA Podczas gdy celem jest globalne stosowanie niniejszej normy dla wszystkich terenów lądowych, w których występują bezkręgowce glebowe, istniejące informacje dotyczą w większej części stref o klimacie umiarkowanym. Jednak (trochę) badań z innych (tropikalnych oraz arktycznych) obszarów, jak również rozważania teoretyczne umożliwiły wyciagnięcie wniosku, że zasady przedstawione w niniejszej Normie Międzynarodowej są w zasadzie prawidłowe [4], [6], [40], [21]. W niniejszym dokumencie podano informacje na temat właściwego dla danego terenu przeprowadzenia oszacowania ryzyka związanego zanieczyszczeniem, badań nad potencjalnymi skutkami ubocznymi oddziaływań antropogenicznych (np. stosowania substancji chemicznych lub budowy dróg), biologicznej klasyfikacji i oceny gleb w celu oznaczania ich biologicznej jakości oraz długoterminowego biogeograficznego monitoringu pod kątem ochrony lub odtwarzania przyrody z uwzględnieniem zmian na skalę globalna (np. w długoterminowych projektach badawczych).

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 23611-6:2013-10 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 6: Zasady opracowywania programów pobierania próbek z bezkręgowcami glebowymi
Data publikacji 18-10-2013
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 23611-6:2013 [IDT], ISO 23611-6:2012 [IDT]
ICS 13.080.05, 13.080.30