PN-EN ISO 23753-1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23753-1:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenazy w glebie -- Część 1: Metoda z zastosowaniem chlorku 2,3,5-trójfenylotetrazolu (TTC)

Zakres

Podano metodę oznaczania aktywności dehydrogenazy w glebie z zastosowaniem chlorku 2,3,5-trójfenylotetrazolu (TTC). Roztwór TTC dodaje się do próbki gleby i tę mieszaninę inkubuje się w temperaturze 25 °C przez 16 h. Następnie uwalniany trójfenyloformazan (TPF) ekstrahuje się acetonem i oznacza fotometrycznie przy długości fali 485 nm. Niniejszej metody nie stosuje się do oznaczania aktywności dehydrogenazy w warstwach powierzchniowych (poziomy L, F, H) form próchnicy leśnej o niskiej aktywności mikrobiologicznej (np. mor) lub w glebach, w których panują warunki redukujące (np. gleby podmokłe)

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 23753-1:2011 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenazy w glebie -- Część 1: Metoda z zastosowaniem chlorku 2,3,5-trójfenylotetrazolu (TTC)
Data publikacji 27-12-2011
Data wycofania 29-04-2019
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 23753-1:2011 [IDT], ISO 23753-1:2005 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 23753-1:2008 - wersja polska
ICS 13.080.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 23753-1:2019-04 - wersja angielska