PN-ISO 23753-1:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23753-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenazy w glebie -- Część 1: Metoda z zastosowaniem chlorku 2,3,5-trójfenylotetrazolu (TTC)

Zakres

Podano metodę oznaczania aktywności dehydrogenazy w glebie z zastosowaniem chlorku 2,3,5-trójfenylotetrazolu (TTC). Roztwór TTC dodaje się do próbki gleby i tę mieszaninę inkubuje się w temperaturze 25 °C przez 16 h. Następnie uwalniany trójfenyloformazan (TPF) ekstrahuje się acetonem i oznacza fotometrycznie przy długości fali 485 nm. Niniejszej metody nie stosuje się do oznaczania aktywności dehydrogenazy w warstwach powierzchniowych (poziomy L, F, H) form próchnicy leśnej o niskiej aktywności mikrobiologicznej (np. mor) lub w glebach, w których panują warunki redukujące (np. gleby podmokłe)

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 23753-1:2008 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenazy w glebie -- Część 1: Metoda z zastosowaniem chlorku 2,3,5-trójfenylotetrazolu (TTC)
Data publikacji 15-05-2008
Data wycofania 27-12-2011
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza ISO 23753-1:2005 [IDT]
ICS 13.080.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 23753-1:2011 - wersja angielska