PN-ISO 17155:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17155:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie ilości i aktywności mikroflory glebowej z zastosowaniem krzywych oddychania

Zakres

Podano metodę oznaczania aktywności czynnej metabolicznie tlenowej heterotroficznej biomasy mikroorganizmów w glebie. Metoda ta ma zastosowanie do monitorowania jakości gleby i do oceny potencjału ekotoksykologicznego gleb i materiałów glebowych. Można ją także stosować do oceny gleb skażonych/zanieczyszczonych doświadczalnie w warunkach polowych lub w laboratorium (badania chemiczne) oraz do oceny gleb pobranych wzdłuż gradientu skażenia/zanieczyszczenia w warunkach polowych

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 17155:2007 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie ilości i aktywności mikroflory glebowej z zastosowaniem krzywych oddychania
Data publikacji 19-02-2007
Data wycofania 04-11-2020
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza ISO 17155:2002 [IDT]
ICS 13.080.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 17155:2020-11 - wersja angielska