PN-Z-19000-4:2001 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Jakość gleby -- Ocena stanu sanitarnego gleby -- Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych Ascaris lumbricoides i Trichuris trichiura

Zakres

Podano metodę wykrywania jaj pasożytów jelitowych Ascaris lumbricoides i Trichuris trichiura. Z badanej próbki gleby izoluje się jaja pasożytów jelitowych za pomocą wstrząsania i wirowania oraz sączenia jej wyflotowanej zawiesiny. Stwierdzenie obecności jaj Ascaris lumbricoides i Trichuris trichiura wykonuje się, obserwując preparaty mikroskopowe oraz oceniając stopień żywotności. Metoda ta może być stosowana do oceny sanitarnej wszystkich rodzajów gleby. W załączniku A podano bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-19000-4:2001 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Ocena stanu sanitarnego gleby -- Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych Ascaris lumbricoides i Trichuris trichiura
Data publikacji 02-02-2001
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
ICS 13.080.99