PN-Z-19000-1:2001 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Jakość gleby -- Ocena stanu sanitarnego gleby -- Wykrywanie bakterii z rodzaju Salmonella

Zakres

Podano metodę wykrywania bakterii z rodzaju Salmonella w glebie. Polega ona na stwierdzeniu obecności jednostek tworzących kolonie bakterii z rodzaju Salmonella za pomocą hodowli na podłożach namnażających i różnicująco-selektywnych oraz potwierdzeniu wyników identyfikacją biochemiczną lub/i serologiczną. Metoda ta może być stosowana do badania wszystkich rodzajów gleby

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-19000-1:2001 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Ocena stanu sanitarnego gleby -- Wykrywanie bakterii z rodzaju Salmonella
Data publikacji 02-02-2001
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
ICS 13.080.99